Innovatie begint niet met brainstormen

Dat innovatie begint met brainstormen is een hardnekkige mythe. Ga maar eens met z’n allen lekker out-of-the-box zitten doen en je zult merken dat de meest dominante deelnemers hun niet gevalideerde losse flodders zelf betitelen als de meest briljante ideeën voor innovatie. Net als de aloude ideeënbus, al dan niet gedigitaliseerd en omgedoopt tot innovatieplatform waar alle medewerkers hun goede ideeën mogen deponeren, is out-of-the-blue brainstormen een valse start die het risico onnodig maar wel significant vergroot. Maar wat is dan wel een goede start? En hoe verklein je het risico en vergoot je de kans op succesvolle innovaties?

De meest waardevolle innovaties komen vrijwel altijd tot stand na Lees verder Innovatie begint niet met brainstormen

Antropologisch innoveren met Design thinking

Design Thinking is een razend populaire denkstijl bij de meest innovatieve ondernemingen van de eenentwintigste eeuw. Deze manier van creatief denken-in-actie is een aanpak om problemen op een frisse manier te formuleren en creatieve oplossingen te bedenken die gebaseerd zijn op kennis van menselijk gedrag.

Verlammende honger belemmert het zicht

Het werk van strategen is idealiter gericht op analytisch, conceptueel denken. Maar vaak staat de verlammende honger naar Lees verder Antropologisch innoveren met Design thinking

Adaptability Case IBM

Gerstner’s transformatie van IBM is een van mijn favotiete case study’s, als het gaat om grote bedrijven die zich meerdere keren succesvol weten aan te passen aan een sterk veranderende omgeving.

Onmisbaar

Ooit met typemachines begonnen, bracht ‘Big Blue’ IBM in de jaren 1960 en ‘70 het computergebruik met zijn mainframes binnen het bereik van het bedrijfsleven. Onder leiding van Thomas Watson Jr. gebruikte IBM geavanceerde onderzoeks- en salestechnieken om de ontluikende computerindustrie te Lees verder Adaptability Case IBM

Crisis niet de oorzaak van faillissementsgolf

De crisis is uiteindelijk niet de oorzaak van de faillissementsgolf, maar de gebeurtenis die de oorzaak pijnlijk duidelijk maakt. Veel bedrijven zijn er niet op ingericht om doorlopend te veranderen. En al helemaal niet in het tempo dat vandaag de dag noodzakelijk is.

Snel veranderen was voor de crisis uitbrak in 2009 ook niet aan de orde. Langzaam meeveranderen was voldoende. Daardoor is er een tekort ontstaan aan kennis en inzicht over de impact, die de snel Lees verder Crisis niet de oorzaak van faillissementsgolf

Succes als valkuil voor Enterprise Adaptability

Het systeem is gebroken en de wereld is in transitie. Onze financiële, maatschappelijke en economische systemen ondergaan een ware paradigma shift. Waar we precies op uit gaan komen is nog niet duidelijk, laat staan voorspelbaar. Van een aantal zaken worden de contouren al wel zichtbaar. Zoals waar het oude systeem tot perversiteiten leidde, zal het nieuwe systeem deze mogelijkheid genoegelijk uitsluiten. Denk aan de bonuscultuur en gesloten netwerken, die het mogelijk maakten -en de mensen er zelfs toe aanzetten- om dingen te doen die zij zonder deze systemen nooit zouden doen omdat zij anderen hiermee schaden. En ook de hiërarchische macht is aan het transformeren naar een socialer crowd-model. Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen brengen met zich mee dat ook de regels van het spel veranderen. Wat dat betreft leven we in een mooie tijd en is dit het ideale moment om aan te haken, want de transitie en de daarbij behorende innovaties zijn ftpadapt2vt. Oftewel, onze nieuwe financiële en economische systemen zijn nu aan het ontstaan. Dus even allemaal bij de les, want het oude systeem zal niet meer werken zodra het nieuwe systeem het begint over te nemen. Lees verder Succes als valkuil voor Enterprise Adaptability

Wij co-creëren het holistisch aanpassingsvermogen van ondernemingen