Nieuwe manieren om een organisatie aan te sturen

Heeft u het gevoel dat u steeds harder moet werken? En dat uw resultaten steeds meer onder druk staan? Wellicht is het tijd om uw organisatie op een andere manier aan te sturen.

Traditionele hiërarchische aansturingsmodellen zijn achterhaald. Althans, voor veel van de werkzaamheden die wij tegenwoordig verrichten. Met name kenniswerkers en professionals die nieuwe dingen ontwikkelen, hebben duidelijk behoefte aan een andere manier van samenwerken. Een mis-match in de aansturing van werkzaamheden die juist de meeste waarde toevoegen werkt averechts en zorgt er voor dat u steeds harder moet werken en uw resultaten steeds verder onder druk komen te staan.

Low Risk High Value

Organisaties die zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving en tegelijkertijd maximaal blijven presteren, werken met multidisciplinaire teams die op het randje van chaos worden uitgedaagd. En in tegenstelling tot traditionele organisaties die een hoog risico percipiëren als het management de touwtjes niet strak in handen heeft, is het risico juist extreem laag met een minimale centrale aansturing.

From fear to love…

De tijd is rijp voor een nieuwe manier van aansturing. Gelukkig zijn er al veel best practices die aantonen dat het in een empirisch gecontroleerd proces significant beter kan. Dit verklaart de populariteit van iteratief werken, Scrum en Management3.0. Zelfsturing en zelf-organiserende teams die enorm krachtig zijn omdat ze goed om kunnen gaan met heterogeniteit. Er is weer volop aandacht voor High Performing teams die weten hoe ze aan de knoppen moeten draaien om zichzelf te verbeteren in het onderlinge vertrouwen, de kracht benutten van conflicten, hoe zij een gezamenlijk commitment bereiken en aanspreekbaar zijn op resultaten.

Balanceren met creativiteit en productiviteit

De oplossing zit in een analyse van de soorten werkzaamheden die in uw organisatie de waarde toevoegen. Voor elk soort kunt u gericht de juiste competenties ontwikkelen waarmee de creativiteit en productiviteit geoptimaliseerd worden.

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie.