Adaptability Case IBM

Watson IBM

Gerstner’s transformatie van IBM is een van mijn favotiete case study’s, als het gaat om grote bedrijven die zich meerdere keren succesvol weten aan te passen aan een sterk veranderende omgeving.

Onmisbaar

Ooit met typemachines begonnen, bracht ‘Big Blue’ IBM in de jaren 1960 en ‘70 het computergebruik met zijn mainframes binnen het bereik van het bedrijfsleven. Onder leiding van Thomas Watson Jr. gebruikte IBM geavanceerde onderzoeks- en salestechnieken om de ontluikende computerindustrie te “Adaptability Case IBM” verder lezen

Crisis niet de oorzaak van faillissementsgolf

crisis niet de oorzaak faillissementsgolf

De crisis is uiteindelijk niet de oorzaak van de faillissementsgolf, maar de gebeurtenis die de oorzaak pijnlijk duidelijk maakt. Veel bedrijven zijn er niet op ingericht om doorlopend te veranderen. En al helemaal niet in het tempo dat vandaag de dag noodzakelijk is.

Snel veranderen was voor de crisis uitbrak in 2009 ook niet aan de orde. Langzaam meeveranderen was voldoende. Daardoor is er een tekort ontstaan aan kennis en inzicht over de impact, die de snel “Crisis niet de oorzaak van faillissementsgolf” verder lezen

Succes als valkuil voor Enterprise Adaptability

Het systeem is gebroken en de wereld is in transitie. Onze financiële, maatschappelijke en economische systemen ondergaan een ware paradigma shift. Waar we precies op uit gaan komen is nog niet duidelijk, laat staan voorspelbaar. Van een aantal zaken worden de contouren al wel zichtbaar. Zoals waar het oude systeem tot perversiteiten leidde, zal het nieuwe systeem deze mogelijkheid genoegelijk uitsluiten. Denk aan de bonuscultuur en gesloten netwerken, die het mogelijk maakten -en de mensen er zelfs toe aanzetten- om dingen te doen die zij zonder deze systemen nooit zouden doen omdat zij anderen hiermee schaden. En ook de hiërarchische macht is aan het transformeren naar een socialer crowd-model. Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen brengen met zich mee dat ook de regels van het spel veranderen. Wat dat betreft leven we in een mooie tijd en is dit het ideale moment om aan te haken, want de transitie en de daarbij behorende innovaties zijn ftpadapt2vt. Oftewel, onze nieuwe financiële en economische systemen zijn nu aan het ontstaan. Dus even allemaal bij de les, want het oude systeem zal niet meer werken zodra het nieuwe systeem het begint over te nemen. “Succes als valkuil voor Enterprise Adaptability” verder lezen

De belangrijkste strategie voor bedrijven in de 21e eeuw

Darwin Adapt to Survive

We staan aan de vooravond van ongekende veranderingen, die ons leven sneller en meer zullen veranderen dan ooit. De wereld is in transitie. Onze financiële, maatschappelijke en economische systemen ondergaan momenteel een ware paradigma shift. 

De levensverwachting van een bedrijf was aan het begin van de vorige eeuw nog 67 jaar, in 2014 is dat nog maar 10 tot 15 jaar en deze trend zal nog doorzetten. Organisaties die krampachtig aan hun oude bedrijfsmodel vasthouden leggen ergens in de komende jaren het loodje. De verwachting is dat minstens veertig procent van alle bedrijven de komende tien jaar niet meer zal overleven.

Enterprise Adaptability en Business Agility zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. En dat zal alleen maar toenemen, tot onmisbaar om te overleven.

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

 Adapt2Value heeft een Enterprise Adaptability framework ontwikkeld om het benodigde aanpassingsvermogen in de gehele organisatie door te voeren. Vanaf Strategic Adaptability tot en met een Lean-Agile Operation, met daartussenin een uitdagend aansturingsmodel op basis van Agility en Agile Teams. De wind (steeds sneller veranderende omgeving) is hierbij het uitgangspunt en het Enterprise Adaptability framework borgt dat de organisatie doorlopend de zeilen op tijd bijstelt.

Auteur: Adrie Dolman MSc

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie.