Succes als valkuil voor Enterprise Adaptability

Het systeem is gebroken en de wereld is in transitie. Onze financiële, maatschappelijke en economische systemen ondergaan een ware paradigma shift. Waar we precies op uit gaan komen is nog niet duidelijk, laat staan voorspelbaar. Van een aantal zaken worden de contouren al wel zichtbaar. Zoals waar het oude systeem tot perversiteiten leidde, zal het nieuwe systeem deze mogelijkheid genoegelijk uitsluiten. Denk aan de bonuscultuur en gesloten netwerken, die het mogelijk maakten -en de mensen er zelfs toe aanzetten- om dingen te doen die zij zonder deze systemen nooit zouden doen omdat zij anderen hiermee schaden. En ook de hiërarchische macht is aan het transformeren naar een socialer crowd-model. Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen brengen met zich mee dat ook de regels van het spel veranderen. Wat dat betreft leven we in een mooie tijd en is dit het ideale moment om aan te haken, want de transitie en de daarbij behorende innovaties zijn ftpadapt2vt. Oftewel, onze nieuwe financiële en economische systemen zijn nu aan het ontstaan. Dus even allemaal bij de les, want het oude systeem zal niet meer werken zodra het nieuwe systeem het begint over te nemen.

Kunt u mij nog volgen? De wereld verandert en de systemen veranderen. Dus als u nog mee wilt spelen dan zal er bij u ook iets moeten veranderen.

De wind kun je niet veranderen, wel de stand van de zeilen (A. Karssen).

Sommige mensen kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan de veranderende omstandigheden en anderen niet. Waar ligt dat aan? Is het kennen, kunnen of willen waar het aan ontbreekt?

Ik zie om mij heen veel voorbeelden van mensen en organisaties die erg succesvol waren, doordat zij hun zeilen goed hadden afgestemd op de wind. En succes is verslavend, waardoor zij aan de stand van hun zeilen vast hielden zoals deze stonden toen het succes op hun pad kwam. De grote voorbeelden hiervan zijn Nokia en Kodak. Zij geloofden dat zij zelf de oorzaak waren van hun succes en dat de wind geen onderdeel daarvan uit maakte. Het ontbrak hun aan inzicht dat de wind (de veranderende wereld) leidend is en de zeilen (zij zelf/de onderneming) volgend. Ze wilden simpelweg niet geloven dat een marktleider, die zo sterk is dat hij de markt kan bepalen, never-nooit sterk genoeg is om ook de stand van de wind te kunnen bepalen. En de wind is allesbepalend, waardoor succes alleen duurzaam is als je in staat bent om permanent in de wind te laveren.

Volgens mij heeft dit alles te maken met programmering. Succes is een empirische programmering en daardoor bijzonder krachtig. En als je krachtig geprogrammeerd bent en daarmee ‘succesvol’ en ‘in control’, sta je minder open voor nieuwe dingen en ben je niet in staat om te creëren wat echt nodig is voor de toekomst.

Op zich is er natuurlijk niets mis mee dat we krachtig geprogrammeerd zijn. Dit is van onmisbare waarde om te overleven. We kunnen bijvoorbeeld -zonder er bewust over na te denken- zonder ongelukken door het drukke verkeer. Zonder programmering zouden we allang dood zijn. Dankzij onze programmering zijn wij in staat om heel veel signalen in een fractie van een seconde te interpreteren en er naar te handelen. Dit alles vindt plaats in ons onderbewuste brein en dat maakt ons levensvatbaar en waardevol. Ook voor ons functioneren in een organisatie. Maar de geschiedenis leert dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de deviant, de persoon die bereid is om anders te denken dan de rest van de sociale groep. Mensen en organisaties die de omstandigheden veranderen en daarmee de wereld een stukje beter maken. Waarmee doorgaans ook gelijk de regels van het spel veranderen. Onze literatuur staat vol met verhalen van personen die de verandering op tijd zagen aankomen,  het daardoor iets anders deden en daarmee tot grote hoogten stegen. Dit waren de nieuwe leiders van de groep. Denk bijvoorbeeld aan Nelson Mandela of Martin Luther King met ‘I have a dream!’. En kijk wat er als gevolg van de Arabische lente allemaal gebeurt. In het bedrijfsleven zijn mensen als Steve Jobs (Apple), Larry Page (Google) en Elon Musk (o.a. PayPal, SpaceX, Tesla Motors en Hyperloop) de inspirerende voorbeelden voor ‘anders durven denken’ en daardoor succesvol innoveren.

Ambitieuze mensen en organisaties staan meer open voor vernieuwing. Bij succes neemt deze bereidheid af.

Er is een genetische draad in ieder van ons, die ons in staat stelt om onze ogen te openen voor de wereld en te erkennen dat het tijd is om uit onze starre programmering te stappen en open te staan voor nieuwe systemen. Maar er zit ook een klepje tussen die open en dicht gaat, aangestuurd door onze beleving van het moment. Het klepje zorgt er voor dat we niet te snel uit onze programmering stappen en verongelukken, want het moet wel allemaal verantwoord gaan. Maar als het klepje niet -of niet op tijd- open gaat, loopt het waarschijnlijk ook slecht af. Een dilemma dat in deze tijden van snelle veranderingen manifest is geworden.

De cruciale vraag is hoe we ons aanpassingsvermogen op tijd en op een verantwoorde manier kunnen inzetten. Want dit wordt elke dag van deze nieuwe eeuw belangrijker, tot zelfs noodzakelijk om te overleven. Zoals hiervoor al aangegeven geloof ik in de kracht van een empirische programmering. Oftewel, de praktijk is het enige bewijs dat adaptability leidt tot duurzaam succes. De kennis van praktijkvoorbeelden en artikelen zoals deze, zorgen er voor dat steeds meer mensen en organisaties hier voor open staan. Als de bewustwording er eenmaal is dan helpen training en coaching om mensen en organisaties ook kundig te maken in hun aanpassingsvermogen. Om het in de cultuur van een onderneming te krijgen, moet de organisatie een leerproces door en de geleerde praktijklessen doorgeven in de organisatie, waardoor nieuwe best practices onderdeel worden van het proces.

Adapt2Value heeft een Enterprise Adaptability framework ontwikkeld om het aanpassingsvermogen in de gehele organisatie door te voeren. Vanaf Strategic Adaptability tot en met een Lean-Agile Operation, met daartussenin een uitdagend aansturingsmodel op basis van Agile Teams. De wind is hierbij het uitgangspunt en het Enterprise Adaptability framework borgt dat de organisatie doorlopend de zeilen bijstelt.

Auteur: Adrie Dolman MSc

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie.