Antropologisch innoveren met Design thinking

Design Thinking is een razend populaire denkstijl bij de meest innovatieve ondernemingen van de eenentwintigste eeuw. Deze manier van creatief denken-in-actie is een aanpak om problemen op een frisse manier te formuleren en creatieve oplossingen te bedenken die gebaseerd zijn op kennis van menselijk gedrag.

Verlammende honger belemmert het zicht

Het werk van strategen is idealiter gericht op analytisch, conceptueel denken. Maar vaak staat de verlammende honger naar korte termijn resultaten in de weg, om de veranderende omgeving en de aansluiting met de eigen situatie vanuit een bredere scope te bestuderen. Dit belemmert het zicht op de nieuwe realiteit en de noodzakelijke innovaties om uw bedrijf naar een duurzame toekomst te leiden.

Design thinking kan hier een goede oplossing bieden, waarbij u te werk gaat als een ontwerper. U begint met experimenteren om de business context en het probleemveld van de gebruikers beter te begrijpen. Vervolgens maakt u van uw strategieontwikkeling een iteratief experiment met pretotyping, prototypes en mockups om te leren. En uiteindelijk levert u relevante innovaties die de wereld daadwerkelijk een stukje mooier maken.

Blanco instappen en antropologisch observeren

Wat Design Thinking met name onderscheidt van andere innovatiestrategieën is de mensgerichtheid. Het is antropologisch. Door mensen in hun omgeving te observeren leert u om hun leven beter te begrijpen en kunt latente behoeften ontdekken, op een manier zoals zij het zelf niet onder woorden kunnen brengen. Bij Design Thinking zoeken we de oplossing van problemen in de drijfveren en het gedrag van mensen, in plaats van in de techniek. U hoeft ook niet te beginnen met het schrijven van een wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksrapport. Sterker nog, het is vaak beter om er geheel ‘blanco’ in te stappen.

Empirisch inzicht in de context is een van de belangrijkste elementen bij het ontwerpen van een innovatie. Een transparante context is daarom voorwaarde voor succes. Observatie is de beste methode voor empirisch inzicht. Dit betekent in- en uitzoomen in een proces van divergeren en convergeren om uiteindelijk scherp te zien wat er echt gebeurt. Zo leert u het beste de gebruikers en de zakelijke omgeving kennen. En nog belangrijker: ook echt begrijpen. U kunt het proces hierbij een handje helpen door zelf een context te ensceneren waarbinnen observators het beste hun werk kunnen doen.

Deze observaties kunnen worden aangevuld, verrijkt of getoetst met trendonderzoek, bijdragen van deskundigen en andere relevante inzichten, tot u voldoende diepgang hebt bereikt om te begrijpen hoe gedrag en sociale interactie uit de context voortkomt en welke elementen relevant zijn. Deze elementen gaat u vervolgens ordenen in de mate waarin de gebruiker hier gevoelig voor is.

Leren en echt begrijpen

Ontwerpers wachten niet met het naar de markt brengen van hun nieuwe ideeën tot hun onderzoek is voltooid. Het mooie van design thinking is dat het is toegestaan ​​om te spelen met prototypes, zodat u kunt zien wat er gebeurt. Dit doet u in een iteratief proces, waarin u verschillende concepten kunt uitproberen en gaat leren van de observaties. De meest onverwachte reacties zijn hierbij het meest waardevol. Prototypes zijn per definitie niet perfect, vooral bij het werken met complexe problemen. Ze geven u de gelegenheid om op een veilige manier ervaring op te doen met iets dat vol gebreken kan, mag en misschien juist wel moet zitten. Dit kan negatieve reacties uitlokken en constructieve feedback opleveren, die de leercurve versnellen.

Bent u een design thinker?

Experimenteren is net als spelen, u gebruikt uw fantasie en ziet mogelijkheden waar geroutineerde mensen niet (meer) aan denken. In plaats van eenzame desk research, vereist design thinking juist samenwerking en co-creatie. Het achteruitkijken ruilen we in voor de empirie en vooruitdenken. Dat betekent ook dat u empathie moet hebben voor de mensen die met uw prototypes werken. En voor u zelf in het soms pijnlijke proces van de schepping en uw baas of aandeelhouders die misschien alleen maar snel resultaten willen zien.

Ontembare nieuwsgierigheid en een ras-optimisme zijn ongetwijfeld de eigenschappen die er voor moeten zorgen dat design thinkers in de vruchten van hun werk blijven geloven. Wat ook helpt is dat zij zich bewust zijn dat hun ontwerp relevant is, want het speelt optimaal in op de context en user experience.

Design Thinking heeft de kracht om bestaande of nieuwe producten en diensten een nieuwe vorm of betekenis te geven. Het mooie is dat dit een manier van werken is die gegarandeerd waardevolle resultaten oplevert waar mensen ook echt iets aan hebben. Dat is namelijk de kern van ontwerpen, het creëren van waarde en het geven van betekenis. Dit schept volop kansen voor het aanspreken van nieuwe doelgroepen of markten. Zeker in deze tijden van grote veranderingen een zeer welkome benadering om de business weer in beweging te brengen.

Auteur: Adrie Dolman MSc

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie.

Bronnen:

  • Freija Van Duijne, Get yourself in design thinking mode to build a better future, febr. 2014
  • Paula Buit, De waarde van Design Thinking, april 2012