Innovatie begint niet met brainstormen

Dat innovatie begint met brainstormen is een hardnekkige mythe. Ga maar eens met z’n allen lekker out-of-the-box zitten doen en je zult merken dat de meest dominante deelnemers hun niet gevalideerde losse flodders zelf betitelen als de meest briljante ideeën voor innovatie. Net als de aloude ideeënbus, al dan niet gedigitaliseerd en omgedoopt tot innovatieplatform waar alle medewerkers hun goede ideeën mogen deponeren, is out-of-the-blue brainstormen een valse start die het risico onnodig maar wel significant vergroot. Maar wat is dan wel een goede start? En hoe verklein je het risico en vergoot je de kans op succesvolle innovaties?

De meest waardevolle innovaties komen vrijwel altijd tot stand na een slimme manier van datageneratie op macro-, meso- en micro niveau. Dit noemen we het genereren van zo veel mogelijk chaos, waarin we op zoek gaan naar onvoorspelbare patronen. Vanuit die patronen gaan we divergeren, convergeren en valideren, waardoor we op een gefundeerde manier nieuwe inzichten krijgen voor innovatie.
Van alle succesvolle innovaties komt de gebruikte data voor pakweg 2/3 deel uit externe bronnen en voor 1/3 uit interne bronnen. Dus wie slim wil innoveren kan beter beginnen met het ontsluiten van relevante bronnen – die de veranderende omgeving weergeven- en leren hoe je in chaos structuren kunt ontdekken.

einstein

Als de nieuwe inzichten eenmaal verkregen zijn, dan is het tijd om deze met verschillende groepen te delen en out-of-the-box te gaan brainstormen over mogelijke oplossingen. Maar dan wel met de focus op geprioriteerde relevante veranderingen en gevalideerde nieuwe inzichten. Inzichten waar doelgroepen het meeste behoefte aan hebben door de veranderende omgeving. Fact-based noemen we dat, oftewel gebaseerd op de feitelijke relevantie.

Niet de organisatie of de opinie van meest dominante deelnemer is nu het uitgangspunt, maar de feiten van de veranderende omgeving zijn leidend voor succesvolle innovatie. Zoals de ‘Why’ question van Simon Sinek, in de context van de veranderende wereld en de daarbij passende nieuwe behoeftes, alvorens de ‘What’ en de ‘How’ question aan de beurt zijn.

Dus innovatieplatforms en brainstormen zijn prima instrumenten voor innovatie, maar begin bij het begin en niet halverwege.

Auteur: Adrie Dolman MSc

Neem contact op als u wilt reageren op dit artikel.