Slim verbeteren van werkomgeving en proces

Lean-Agile Operations

Aan het eind van de 20e eeuw veranderde de wetenschapper FW Taylor de conventionele kijk op operationeel mangement, op basis van succesvolle voorbeelden bij Japanse bedrijven. Het meest bekende voorbeeld is Toyota. De nieuwe visie op werkstromen en activiteiten, continue verbetering en de volledige betrokkenheid van werknemers wordt nu gezien als een nieuw model voor de operationele laag in organisaties: Lean Operations.

Lean

Lean operations gaat er van uit dat alle uitgaven voor andere doeleinden dan het creëren van waarde voor de eindklant een verspilling zijn.  En dus een doelwit voor eliminatie. Lean werkt vanuit het perspectief van de klant, waarbij “waarde” wordt gedefinieerd als elke handeling of proces waarvoor een klant bereid is te betalen.

Agile

Agile operations is een term die gebruikt wordt voor processen, tools en trainingen die organisaties in staat stellen om snel te reageren op de behoeften van klanten en veranderingen in de markt, terwijl zij de kosten  beheersen en de constante kwaliteit behouden.

Lean-Agile

Lean-Agile Operations combineert beide hierboven omschreven visies tot één visie, die vanuit klantperspectief en respect voor de medewerkers aan een continue verbetering werkt van het operationele proces. Met de focus van de medewerkers op een optimale kostenbeheersing en het behoud van een constante kwaliteit, moet een organisatie kunnen voldoen aan de permanent veranderende klantvraag.

Auteur: Adrie Dolman MSc

Neem contact op voor de mogelijkheden in uw organisatie.