Organisatie Ontwikkeling

Houden jullie vast aan oude patronen? Of dagen jullie jezelf doorlopend uit buiten de comfortzone? Hebben jullie het volste respect voor anders denkenden en nemen jullie bij voorkeur mensen aan die anders denken dan te doen gebruikelijk in jullie organisatie? Of proberen jullie mensen met een andere mening te overtuigen van jullie eigen opinie met feiten uit het verleden?

Agile organisaties weten zich doorlopend als eerste succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving. Ze zijn de verandering telkens een stap voor en jagen daarmee de verandering juist aan. Kleine organisaties zijn hier van nature beter in dan grote organisaties. Bij grote organisaties zijn veel gewoontes geïnstitutionaliseerd. Oftewel, succesvolle gewoontes worden gekoesterd in de cultuur omdat deze als veilig worden beschouwd en men het succes niet wil missen welke men hiermee heeft behaald in het verleden. Dit kun je ook anders bekijken. Meegaan met de verandering kan ook een goede gewoonte zijn die voor succes zorgt. Bewust telkens vernieuwen. Niet vasthouden aan wat er was, maar aan wat er komt. Dit is precies waar je de agile organisatie aan kunt herkennen. Een agile organisatie leeft vanuit de overtuiging dat niets permanent is, behalve de verandering.

Boek

In 2021 verschijnt het boek van Adrie Dolman over Agile Organisatie Ontwikkeling. Hiervoor zoekt hij nog organisaties die in zijn boek als praktijkvoorbeeld willen dienen. Neem contact op als je dit wilt. Adrie gaat dan met jou aan de slag om samen jouw organisatie in optima forma te ontwikkelen of te transformeren naar een Agile Organisatie.

Voor nu is het boek Reinventing Organizations van Frederic Laloux een aanrader voor iedereen die een organisatie wil ontwikkelen die klaar is voor de toekomst.

“Impressive! Brilliant! This book is a world changer!” Jenny Wade Ph.D.

Boek bestellen

Training

Iedereen in jouw organisatie zou idealiter moeten weten waarom agile denken en doen juist in deze tijd van levensbelang is voor een gezond voortbestaan van jullie onderneming. Hiervoor kunnen zij deelnemen aan een interactieve bewustwordingssessie van 1 dag. Specifieke kennis is niet vereist.

Voor directie, HRM, management en iedereen met een rol in de organisatieverandering en ontwikkeling is er na de bewustwordingssessie een aanvullende training van 3 dagen op locatie of 6 dagdelen online.

Het resultaat van de trainingen is dat een brede groep in de organisatie gemotiveerd is om met agile organiseren aan de slag te gaan en degene die het gaan doen ook weten hoe je dat doet.

Ja, wij willen een Agile Organisatie ontwikkelen

Vul onderstaand formulier in voor een intake en een voorstel:
Agile Training
Agile Organisatie

Coaching

Het is Willen, Kennen en…. precies: Kunnen! Je bent gemotiveerd en je hebt ook de kennis tot je genomen hoe je een agile organisatie kunt ontwikkelen, maar in de praktijk leven nog diepgewortelde gewoontes die niet zomaar aan de kant gaan. Veranderen is complex, zeker als het om geheel nieuwe zienswijzen gaat over hoe wij georganiseerd zijn. Een Agile coach helpt in jouw praktijk om oude patronen te doorbreken en te zorgen dat je jouw motivatie en kennis kunt omzetten in een succesvolle ontwikkeling van jouw agile organisatie.

Ja, wij willen Agile Organisatie coaching

Vul onderstaand formulier in voor een intake en een voorstel:
Brainflow Tour: from complex to solution

Some complex problems cannot be solved in a conference room. Then you literally need more space and an agile coach who knows how to find the best solution for even the most complex problem.

Will you join your team for two days cycling across the beautiful Veluwe? With regular stops where the next step is taken in a well-thought-out sociocratic process. A social gathering in the evening and early to bed, because our brains work most effectively at night. And continue the next day, until the solution is clear to everyone.

Interested? Leave your details below and we will draw up our agendas!